วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คอมพิวเตอร์ที่แพงที่สุด


คอมพิวเตอร์ที่แพงที่สุดในโลก
Earth Simulator คอมที่แพงที่สุดในโลก
คอมพิวเตอร์ที่แพงที่สุดในโลก
คอมพิวเตอร์ที่แพงที่สุดในโลก
รัฐบาล แห่งชาติประเทศญี่ปุ่นมีโครงการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Earth Simulator ขึ้นมา โดยได้มีการประเมินราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนี้เอาไว้ที่ 400,000,000 USD หรือประมาณ 12,000 ล้านบาท ทำให้มันกลายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีราคาแพงที่สุดเท่าที่เคยสร้าง งบประมาณสำหรับโครงการ Earth Simulator นี้ ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานพัฒนาอวกาศแห่งชาติของญี่ปุ่น (NASDA) และสำนักงานพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์พลังงานและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ (PNC) ในปี ค.ศ. 1997 โดยที่บริษัท NEC Corporation เป็นผู้เข้ารอบในการประมูลโครงการได้

Earth Simulator

ใน เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2002, Processor ของ Super Computer จำนวน 640 ตัว ได้ถูกรับรองมาตรฐานโดย Linpack ว่ามีประสิทธิภาพถึง 35.86 TFlop /s ซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นเด่นในเว็บไซต์ Top500 Supercomputer ในทันที แต่ท้ายที่สุดมันก็ถูกทุบสถิติลงในปี ค.ศ. 2004 โดยยักษ์ใหญ่อย่าง IBM ซึ่งได้ออกเจ้า BlueGene / L Super Computer มาเป็น Super Computer ที่แรงที่สุดแทน Earth Simulator ยิ่งไปกว่านั้น IBM ยังใช้สถาปัตยกรรมที่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าถึงครึ่งหนึ่งในการผลิตอีกด้วย ซึ่งในข้อนี้ยังไม่ได้ทำลายสถิติในเรื่องราคา

Earth Simulator คอมที่แพงที่สุดในโลก
คอมพิวเตอร์ที่แพงที่สุดในโลก

หน่วย ประมวลผล (processor) แต่ละตัวของ Earth Simulator ประกอบไปด้วย 8 vector processor ทำงานที่ 500MHz กับ 16GB ของ RAM และโดยที่หน่วยความจำหลักรวมทั้งหมดแล้วในเครื่องคือ 10 TB (10000GB) และระบบปฏิบัติการที่ใช้ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แพงที่สุดในโลกนี้ชื่อ “SUPER-UX” เป็น OS ของ NEC ที่ใช้ระบบปฎิบัติการ UNIX เป็น OS พื้นฐาน ซึ่ง OS นี้ได้ถูกนำมาใช้บนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ NEC’s SX Series ด้วย

สุด ยอดเครื่องคอมที่ราคาแพงที่สุดในโลกเครื่องนี้ เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานหลากหลายมาก โดยเป็นโครงการระดับโลก ซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับโลก เช่นบรรยากาศของโลก, สภาพภูมิอากาศ และ รวมไปถึงการจำลองโลก และ มหาสมุทรอีกด้วย